00.2.9.64.0007 (Hornblende)

Pyroxene var. Augite.